Česká vedkyňa: žien je u nás vo vede stále málo, mužské prostredie je ale priaznivé

Centrum to uviedlo vo svojej nedávnej tlačovej správe. Vedkyne, ktoré sa opýtali ČTK, sa ale mnohokrát zhodujú, že mužské pracovné a akademické prostredie je v reálne priaznivé.

Podľa údajov Eurostatu mala v európskom porovnaní v roku 2019 SR s 27,2 percenta najnižší podiel žien medzi výskumnými pracovníkmi zo všetkých členských krajín EÚ. Priemer EÚ bol 32,9 percenta.

„Zastúpenie žien v českej vede je na úrovni 28 percent, čo je jedna z najnižších mier zastúpenia v EÚ. Takto nízke zastúpenie pretrváva napriek tomu, že podiel žien vo všetkých študijných odboroch a na všetkých stupňoch štúdia, vrátane doktorandského, rastie. Za týmto nízkym podielom stojí najmä to, že uplatnenie žien v prírodných a technických vedách, čo sú odbory početne najväčšie, je stále veľmi nízke,“ povedala Marcela Linková z NKC – Gender a veda.

Stále panujú predsudky

„Ženy sa v týchto odboroch stále stretávajú s predsudkami. Tie sa týkajú napríklad toho, či ženy majú vlohy na technické odbory. Asi nie je nutné podotýkať, že žiadna vedecká opora pre takéto tvrdenie nie je,“ povedala.

Pre štart chytrých projektov, za ktorých stoja ženy, sú pripravené peniaze

Ďalší typ predsudkov sa týka nárokov na zlaďovanie rodičovstva a vedeckej práce, myslí si Linková.

„Počty žien vo vede sú stále pomerne nízke. Je to dané asi nejakým historickým faktorom. Avšak sa to postupne zlepšuje,“ poznamenala Jaroslava Óbertová, ktorá je hlavnou organizátorkou akcie Staň sa na deň vedcov s cieľom inšpirovať stredoškoláčky k štúdiu vedeckých odborov.

Podľa údajov Eurostatu mala v európskom porovnaní v roku 2019 Česká republika s 27,2 percenta najnižšieho podielu žien medzi výskumnými pracovníkmi zo všetkých členských krajín EÚ. Priemer EÚ bol 32,9 percenta. Podľa Českého štatistického úradu pracovala v roku 2021 v odbore vedy a techniky v Česku menej ako tretina žien.

„Myslím, že sa situácia zlepšuje. Nikdy som vo vede necítila ako prekážku svojho pohlavia, teda problém musí byť inde,“ uviedla vedkyňa Katarína Křížková Gajdošová.

Výskumná pracovníčka z Katedry, manažérstva a humanitných vied z Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe Michaela Valentová spomenula, že často majú ženy takzvaný syndróm podvodníka (známy aj ako syndróm podvodníka).

„Sama za seba tom tak, že aby som mohla niečo tvrdiť odborne, tak si musím danú tému správne naštudovať. Pritom u svojich mužských náprotivkov vidím často oveľa menší strach vyjadrovať sa k veciam aj mimo priamej odbornej expertízy,“ povedala.

Markéta Kučeráková z Katedry inžinierstva pevných látok z Fakulty jadrovej a fyzikálne inžinierskej ČVUT nevraživosť na základe pohlavia nikdy vo vede necítila. „V mojom odbore pevných látok a kryštalografia mám pocit, že je žena pomerne dosť a necítim nevyvážený pomer pohlavia,“ uviedla Kučeráková. Prekážky skôr vidia spojené s odchodom na materskú a potom návratom do práce.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2015 vyhlásilo Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede na 11. februára, konalo sa teda v nedeľu. Má pripomenúť ich zásadnú úlohu v odbore a podporiť ich zapojenie do výskumu.

Vedkyňa z Uničova dobýva akademický svet. Vyučovala v Oxforde, chystá sa na Harvard

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top