Najpresnejšie nové dáta: V Česku je 338 736 utečencov s dočasnou ochranou

Celkovo Česká republika doteraz udelila vojnovým utečencom z Ukrajiny bezmála 600 tisíc statusov dočasnej ochrany.

Ide však o kumulatívny počet všetkých udelených oprávnení od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022. Podľa najčerstvejších dát sa teraz v republike aktuálne nachádza 338 736 ľudí s dočasne dočasnou ochranou.

Okolo 320 tisíc osôb si žiadalo o predĺženie dočasnej ochrany o ďalší rok do marca 2025, zvyšných necelých 19 tisíc predstavuje osoby, ktorým bola pridelená dočasná ochrana v tomto roku.

V priemere je stále každý týždeň udeľovaných zhruba 1300 nových dočasných ochrán.

Podľa Pavly Novotnej z Ministerstva vnútra dáta ukazujú, že 70 percent osôb je v produktívnom veku, prevažujú ženy. Deti predstavujú 26 percent a seniori štyri percentá.

Ministerstvo vnútra zaznamenalo, že zhruba 55-tisíc osôb si dočasne ochranu v tomto roku nepredĺžilo a tá im preto zanikla.

„Domnievame sa, že rovnako ako v minulom roku to bude z väčšej časti odchod na Ukrajinu, ale nie je to podložené žiadnymi dátami,“ uviedla Novotná.

Najviac ľudí sa nachádza vo veľkých mestách. V prepočte na počet obyvateľov je najvyšší podiel v obci Hodonín v okrese Blansko.

„Nedochádza k nejakému zásadnému zrocovaniu, ku koncentrácii. Pokrytie je naozaj plošné,“ okomentovali údaje Novotná.

Vojnoví utečenci s dočasnou ochranou museli do 15. marca online požiadať o registráciu na dočasnú ochranu, následne majú čas do konca septembra sa dostaviť na pracovisko Ministerstva vnútra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top