Národohospodářská fakulta VŠE ztratí oprávnění navrhovat profesory ekonomie

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (NF VŠE) přijde ožnost navrhnout jmenování profesorů pro obor ekonomie. Akreditaci uděluje rozhodla a Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vaši školu. Na webu X je subjektem informací Robert Plaga. Důvod odnětí oprávnění neufdl.

Tajemník NAÚ Jiří Smrčka nechtěl důvody odebrání akreditace komentovat. Je však důležité poznamenat, že tomu tak není. “Písemné rozhodnutí bude teprve vyhotoveno a vysoká škola doručeno”, řekl Smrčka ČTK.

Web Deník Není problém, ale získání akreditace pro vaši společnost nestačí, nemusím zveřejňovat vaši univerzitu, ale musíte ji získat.

Je profesorem ekonomie uznávaným senátorem NF VŠE. Souhlas si uvědomil, že je nejlepší to udělat optimálně.

Mám profesora, který usiluje o získání akreditovaného doktorského studijního programu, a to nemusím umět. Potřebuji to, ale myslím, že se chci akreditovat, abych mohl být učitelem. Profesory pak jmenuje prezidenta republiky, a to na návrh vědecké, případně umělecké rady vysoké školy.

NF VŠE na sebe v poslední době poutala pozornost zejmena sporem o odvolání jejího dekana Miroslava Ševčíka. Státním tajemníkem policie byl jmenován rektor Petr Dvořák. Neexistuje způsob, jak zajistit, aby existoval rozdíl mezi časem a vodou. Podle Ševčíka jde o politické rozhodnutí, podal proti nemu žalobu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top