Návrat zamestnancov Liberty Ostrava do práce sa už odkladám

„Máme potvrdené, že sa to zase odkladá o týždeň. Situácia je stále rovnaká. Stále by mali konať. Padla iba jedna nová vec, že ​​by mali rokovať so správcom z Tamehu, pretože je pre nájazd prvovýroby obnoviť dodávky z Tame,“ povedal dnes predseda odborovej organizácie oceliarne Liberty Roman Bečica k situácii vo firme.

Dnešný odklad je už siedmy. Huť sa doteraz nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkach energií.

Liberty Ostrava už dlhšiu dobu trpia dlhmi a má problémy platiť. Do práce nechodia ani zamestnanci jej dodávateľa energií Tameh Czech. Huť je bez energií, pretože Tameh ich dodávky zastavil.

Liberty Ostrava, ktorá vyrába oceľ hlavne pre stavebníctvo, strojárstvo a petrochemický priemysel, už dlhšiu dobu trpí dopytom a má problémy platiť záväzky. Väčšina jej zamestnancov, rovnako ako zamestnanci jej dodávateľa energií Tameh Czech (spolu okolo 6000 ľudí), je doma. Huť je bez energií, pretože Tameh ich dodávky zastavil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top