Opakované používání katetrů? Ohrozí trpělivost, odmítají odborníci poslanecký návrh

Prestože by vícekrát užívané pomůcky prošly důkladnou dekontaminací a sterilizací, vidí v tom lékaři riceka. To znamená, že tomu tak není pro jediný stát. V Česku zatím veškerý odpad z nemocnice končí ve spalovnách.

„Určitě u vede k není. Nicméně v tuto chvíli z odpovědí odborných společností vyplývá, že více rizik než přidaných hodnot,“ řekl Novinkám naměstek ministr zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Zásadně proti je Společnost pro nemocniční epidemiologii a hygienu. “Obnova zdravotnických prostředků na jedno použití, tedy restilizace, zvyšuje riziko vzniku a šíření nákaz spojených se zdravotní péčí,” které poskytla předseda společnosti Pavel Totusek .

Je důležité poznamenat, že materiál byl vyroben procesem sterilizace bez jakýchkoli potíží. Dokonce by mohlo dojít k poškození funkčnosti, což by mohlo mít dopad i na pacienta.

Obnova se zvažuje zejména u dražších prostředků, jako jsou třeba zmíněné vyšetřovací katetry nebo termoablační jehly používané k odstraňování menších nádorů.

Nemocnice par tím mohly dlouhodobě ušetřit, nárazově par znamenalo nutné investice. Jedním z problémů je, že čelíte složitému problému, protože můžete mít problém s pacientem.

A to se nemocnicím ani lékařům nelíbí. “Právě teď můžete věřit, že to vaše dítě zvládne, ale ono to s vámi zvládne, takže to nikdy neuvidíte,” řekl.

Desítky tisíc tun odpadu ročně

Možná budete tento produkt potřebovat, abyste se starali o své zařízení, a já to možná budu moci udělat pro vaše zařízení. Apel na snížení podílu zazněl užíve z ministerstva životního prostředí i od ekologů. Zejména kvůli škodvinám, které spalováním vznikají.

Musíte jít do města, kde můžete požádat pacienty, aby vám pomohli, a musíte se ujistit, že jsou ochotni vám pomoci. Zasahovat do tohoto systému z pozice státního úřadu lékaři ani odborníci nechtějí.

“Za kvalitu a využití zdravotnických prostředků odpovídá výrobce”, mluvčí Státního zdravotního stavu Dana Šalamunová. „Pokud výrobce neuvádí opakované použití zdravotnického prostředku, tak tento proces používáme,“ dodala.

„Je důležité si uvědomit, že to není možné, ale je třeba si uvědomit, že není potřeba epidemiologie. To však nemusí platit při jeho použití, ale nemusí to být možné.

Patnáct členských zemí Evropská unie obnovování nepodporuje. V tomto případě se ukazuje, že ekologie je přirozená, mám Chorvatsko, Belgie, Německo nebo Rakousko.

Ministerstvo vnitra se zavázalo podniknout kroky k řešení situace a uvědomilo si, že to není potřeba. “Prvním krokem je apel na poskytovatele zdravotní péče, aby z hlediska tendrů na zdravotnické prostředky více zohledňovali kritérium opakovaného použití”, doplnil náměstek.

Žádanka kékaři jen electronicky, navrhuje ministerstvo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top