OpenAI mi dala novou inteligenci. Ukrajina hlas za patnáct vteřin

Koncem nasměroval vaše hledání na telefonní číslo v USA ve státě New Hampshire. Pokud chcete vědět, co se stane, udělám další krok: budete muset využít výhody amerického prezidenta Joea Bideny. Pokud nevíte, co s tím, je možné, že to jde, ale to je jedno, ale nevadí. Jedná se o soubor informací, které vám umožní generovat univerzální inteligenci. Nejpokročilejším modelem hlasového enginu OpenAI je Voice Engine, který je nyní k dispozici pro původní produkt a již byl vytvořen naposledy.

Nechybí AI textový generátor (jako jsou ChatGPT s Claudem), volání (Midjourney a DALLE) s videem (Sora) a houba Voice Engine pro přidání textu. Vaše navigace však může být ovlivněna a vaše vozidlo bude aktivováno. Z dvou ingrediencí pak připraví výrok v podstatě o čemkoliv, a navíc ho v případě potřeby zvládne přeložit do jiného jazyka.

Model OpenAI spouští oficiální kancelář do konce roku a brzy bude k dispozici pro uvedení Roku 2022. Uživatel se nemusí připojovat k peru a vytvářet textový generátor ChatGPT, kde se spustí nebo spustí, vaše program vám umožňuje vytvořit chat pro vás. hlasově odpovídat.

Tech startup Sama Altmana nikdy nepoužil audio program, který jste si vybrali. Když máte syntetické jméno nebo rozdíl úrovně, máte třikrát příležitost to udělat, jen s využitím originality propagace vaší inteligence.

Učitel na míru

Systém OpenAI je testován na americké digitální platformě Age of Learning. Nový program Voice Engine s GPT-4 lze použít k přizpůsobení interakce se studentem v závislosti na modelu, který si vyberete.

Nejen fyziku, ale i chemii, matematiku nebo navrhnout jiné téma žákům díky technologii může přiblížit jeden jediný hlas. Takže, pokud máte velký problém, našel jsem „lásku“, soucítil jsem s vámi.

Původní zvuková stopa
Výklad o fyzice od AI

Jaké jsou pro to důvody?

Voice Engine navíc zvládne na základě původního hlasu požadovaný obsah přeložit i do jiného jazyka. Společnost OpenAI aktivovala americký test HeyGen, který vám umožní zobrazit lidské avatary.

Použili jste šablonu OpenAI Intelligence Module, která vám pomůže najít perfektní šablonu. Například při generování anglických promluv s originálním zvukovým vzorem od francouzsky hovořícího člověka vznikne anglický výrok s francouzským přízvukem a naopak. Systém OpenAI lze bezpečně používat ve francouzsko-německém systému, ale také ve španělštině, japonštině a mandarínštině.

Původní promluva v angličtině
Překlad do francouzštiny od AI

Je však důležité vědět, jak je inteligentní a jak funguje. Protože to pořád dělám. Kdy – vtip – OpenAI používá Voice Engine k vytvoření nové verze. Využívám potenciálního využití technologií. Nevím, jestli jsem plánoval mít telefon pro Joea Bidenu.

res.json()) .then(data => { if (data && data.status == “úspěch' && data.data.length > 0) { // Odeslání dat do API pomocí okna požadavku POST fetch(. skwp.api.base + 'skwp/v1/Related-posts/', { metoda: 'POST', záhlaví: { 'Content-Type': 'application/json', }, tělo: JSON.stringify (data), }) .then(response => response.json()) .then(data => { if (data.length > 0) { this.items = data; } else { // Skrytí této komponenty. $refs.rated .style .display = 'none'; } this.loading = false; }); } else { // Skrýt komponentu this.$refs.rated.style.display = 'none'; } }); }, track_event(item ) { window.App.trackEvent('rated', item.title ); }, }” x-init=”init” x-ref=”linked” class=”linked to c-linked to c –ai” : class= “{'je načítání': načítání}”>


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top