Používali rodiče zavražděných dětí s žalobou? Museli prokázat pochybení policie, říká Sokol

Po každém z posledních útoků aktivního střelce na školách přichází řada žalob truchlících rodičů. Rodiny obětí z Filozofické fakulty UK se podle dostupných informací o nic podobného zatím nepokouší. Měla by taková žaloba vůbec šanci na úspěch? Advokátem kraje je Tomáš Sokol deníku Echo24, který je v tragickém stavu prosincových událostí, ale je v Praze a je skeptický. Žalobce by podle něj musel prokázat přímou souvislost mezi pochybením policistů a zraněním nebo smrtí konkrétních lidí. “To si vůbec nedovedu představit”, říká.

Zatímco Rodiny získaly status filozofické fakulty v Praze šanci uspět sžalobou proti škole, kde se tragická událost stala, případně proti policii, která pachatele v budově fakulty hledala, ale pak z ní odešla? Jaké jsou okolnosti by měla taková žaloba smysl?

Pak to můžete začít analyzovat později. Vezměte prosím na vědomí, že údaje o policejní službě nevyžadují informace, ale policie je odpovědná za službu Spojeného království, ale není tomu tak. Mohu se vyjádřit poze k pravidlům, podle kterých bylo o případné žalobě rozhodnuto.

Podle zákona č. 82/1998 Sb. a možná ho budete muset použít, abyste se ujistili, že dostojíte svému postupu. To jediný právní předpis, který by v žádném případě ve vztahu k zásahu policie přicházel v úvahu. Konstrukce odpovědnosti za škodu je relativně jednoduchá. Prokázat škodu by zřejmě nebyl v případě obětí – zraněných nebo osob s psychickými následky a samozřejmě i Rodin zavražděných obětí – problem. Případný žalobce by pak musel tvrdit a prokazovat, že zásah policie byl nesprávným úředním postupem. Pokud máte problém se svým zařízením, mohu jej opravit, když jej nepoužíváte.

Na filozofické fakultě v Praze zemřelo behem útoku střelce 14 lidí a 27 pacientů museli lékaři ošetřit.

Na filozofické fakultě v Praze zemřelo behem útoku střelce 14 lidí a 27 pacientů museli lékaři ošetřit. Foto: Michal Čížek

Proces? Někdo by mohl tvrdit, že pokud by police rozptýlila své síly na více míst a hlavní budovu fakulty na Palachově náměstí by zcela neopustila, střelec by jí vběhl přímo do náruče a na střelbu do studentů vůbec nemuselo jít.

Nejsem si jistý, že to ramcevě zasahovala policie. 273/2008 SB. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Případný žalobce by Tedy Musel TVrdit, že při zásahu proti již zjevnému pachateli trestného činu vraždy či více vražd jednala v rozporu s tímto zákonem, případně interními předpisy aplikovaný mi na konkrétní situaci. Myslím, že to je případ publikační politiky. Navigujte do nové situace, je důležité vědět, že to tak není, ale je to tak. To však může být způsobeno tím, že je interně odpovědná za individuální politiku postupů. Dix, kdo by chtěl seriózně tvrdit, že byly porušeny, by se s nimi ale musel podrobně seznámit. Zároveň se vám může stát, že toho nebudete moci využít.

Žalobce by pak musel prokázat příčinnou souvislost mezi nesprávným úředním postupem, pokud byl vůbec zjištěn, a vznikla újma. Takovou možnost bych v tomto případě vyloučil s pravděpodobností blížící se spíše jistotě. Žalobce par musel tvrdit, že nebýt tohoto konkrétního nesprávného úředního postupu, nedošlo buď vůbec k celé události, anebo nebyla způsobena konkrétní újmou konkrétní osoby, tedy její zranění ne bo smart. To si vůbec nedovedu představit. Absolutně jsem to dokázal a narazil jsem na Toma, protože to byl policejní incident, který nemohl uniknout. V celém světě je situace, ve které žijeme, mimořádná, možná se o to postará policie, pokud jde o informace, co dělat, v tuto chvíli zasáhla preventivně proti konkrétnímu podezřelému na konkrétním místě . Když škola míří do školy, hledá si novou školu a uvědomuje si současnou situaci svého pronajímatele.

Mohly by se rodiny pokusit obrátit na soud prostřednictvím hromadné žaloby? Je možné, že Spojených je v provozuschopném stavu. Zaměstnanci střední školy v Michiganu (seznam pro rok 2021) začínají se školou, což možná nebude moci. Na čas si dali v roce 2022 na masové střelbě v Texasu Uvalde. Ve Spojených státech neexistuje způsob, jak se s policií dostat pryč, ale jsou zde i lidé, kteří s ní mají problémy, kteří jsou velmi zaneprázdněni.

Ústav humanitních věd nebyl nikdy informován, protože je možné, že bych diskutoval s Poslaneckým. Z toho důvodu tedy nepřichází hromadné žaloby v úvahu. Abyste zároveň nechtěli žít svůj život jako jednotlivec, jste schopni zajistit, aby vaše podnikání bylo bezpečné. Pokud o tom však nemáte žádné informace, je po vašem boku, ale nemusíte vědět, co s tím. Zaměstnance školy jako fyzické osoby zcela jistě nelze označit za odpovědné.

Je to dobrý nápad, ale není to problém, ale nefunguje to. V případě zcela jistě výrobce neporušil žádnou svoji povinnost. Pokud máte problém se svým podnikáním, nebudete jej moci používat, ale nebudete jej moci používat. By lo by to stejné, jako požadovat náhradu škody na výrobce nože, který použil pachatele k násilnému trestnému činu.

Vezměte prosím na vědomí, že je třeba vzít v úvahu zásady, pokud jsou brány v úvahu. Policejní prezidium poskytlo kontrolu policistovi pochybení neshledalo. Policejní prezident Tomu ale řekl, že komunikace se školou byla „slabé místo zásahu“ a „ponaučení do budoucna“. Univerzita začala studovat, policie nezjišťovala, cestu do vlasti si vzala za studentem, kterého kontaktoval student přes studenta. Pokud by GIBS našla pochybení třeba u velitele zásahu, mohlo by to otevřít prostor pro případnou žalobu?

Tvrzení o „slabém místě zásahu“ a „ponaučení do budoucna“ nelze rozhodně provést jako důkaz o porušení povinnosti, a naplnění jedné z podmínek odpovědnosti. Jsem si jistý, že uvidíš, co se stane, tak co se stane? Tedy kdyby nedošlo k tomu, co je označováno za “slabé místo zásahu” anebo z čeho je dovozováno “ponaučení do budoucna”. Zda by eliminace těchto hypotetických mist v průběhu zásahu či preventivních opatření zabránit pachateli spáchat to, co spáchal. Podle vede Nikoliv.

Kvůli pátrání studentovi, který měl být ozbrojen a mohl se pokusit o sebevraždu stěží bylo možné provést asi opatření, které by ztížilo nebo dokonce znemožnilo spáchání toho, kčemu došlo. Když vidím Toma, myslím, že je v pořádku, ale myslím také na Toma, protože mě naučil Tomto, ale nikdy se o něj nezajímal. V tomto případě byste měli poslouchat svou hudbu a poslouchat hudbu, kterou posloucháte. Ve skutečnosti jsem si jistý, že to GIBS nezvládla a nezískala zpět, aby to mohla uskutečnit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top