Prague has a perspective: Lide se na Staroměstské radnici v budoucnosti projdou celým podzemím

Návštěvníci Staroměstské radnice v Praze se v budoucnu projdou celým jejím románsko-gotickým podzemím. O místo, kde přišel do styku s dosud nepřístupnými sklepy odu U Minuty až na Malé náměstí, se magistrát nemohl postarat. První fáze má začít v příštím roce a náklady nejsou odhadovány na sedm až deset milionů Kč. Ale pak se o to nemusíte starat, ale nemusíte se o to starat. Řekl řediteli magistrátního odboru služeb Lukáš Stránský, předseda představenstva Prague City Tourism (PCT) František Cipro a vedoucí Staroměstské radnice Antonín Baloun.

“Cílem revitalizace podzemí je zvýšit kvalitu a zatraktivnit návštěvnický provoz, stejně tak rozšířit nabídku ové prohlídkové trasy,” ekl Cipro. .

Návštěvníci projdou dva druhy prostor. Pokud se rozhodnete mít dobrý příběh, můžete se rozhodnout, že se ho zúčastníte, ale musíte vědět, že jde o 11. stoleti. Některé prostory jsou starší než samotná radnice. „Ačkoliv se dnes nacházíme v podzemí, jednalo se původně o přízemí románského, resp. raně gotického domu,” řekl Baloun. Vzhledem k tomu, že terén byl na úrovni Vltavy, tak byly domy často vyplavovány povodní, proto byla původní niveleta navýšena.

Vizualizace stanice metra D Nové Dvory, 2022.

I sklepech bývalo vězení s velmi špatnými hygienickými podmínkami, lidé tam byli připoutáni řetězy ke zdem či drženi v okovech. „Jednalo se často o tuláky, žebráky, kteří se provinili třeba výtržnictvím, opilstvím. Mimochodem, je důležité vědět, že nezáleží na tom, co se stane. Nejhorším prostory byly různé vyhloubené otvory, bývalé cisterny, do kterých lidi uvrhli, pro které byly velmi smrti, tedy obvinění ze žhářství, vraždy nebo padělání peněz”, řekl Baloun.

Navštěvníci se nyní podívají poze do části podzemí, a to v posledním počtu. K přestavbě změní. Nepřístupné prostory se nacházejí pod západním křídlem radnice. Jinak je to moje například jedna z největší místností, která v minulosti fungovala mimo jiné jako sklad. “Určitě se tam požívalo jako součást novověkého vězení a ve 20. století tam byla zřízena trafostanice pro radnici”, řekl Baloun.

Nepřístupné prostory zahrnují jaká místa, odkud bylo částečně řízeno Pražské povstání. 1945 Existuje 253 řádků po 12 řádcích, které jsou stále na místě. Vycházet budou turistické v budoucnosti po nyní znepřístupněném schodišti vedoucím do podloubí na Malém náměstí naproti kašně a domu U Rotta.

Podzemí radnice je ale mnohem rozsáhlejší. Ale netrvá to dlouho. “Tam byly staré gotické domy a každý měl sklep. Když byla stará zástavba zbořena, terén se zarovnal a sklepy zůstaly netknuté. “Tam je obrovský areál, kterému se přezdívá pražské Pompeje,” řekl Baloun.

Nejprve magistrát opraví nyní přístupné prostory. „Když se bavíme o první stepi, tak hlavní Pokud instalujete klimatizaci, budete muset nainstalovat klimatizaci. Střídání teplot působí degradaci původního zdiva. “Stavebních úprav jako takových moc nebude, neboť se nacházíme v památkově chráněném objektu”, řekl Stránský.

V nepřístupné části bude namontováno osvětlení nebo vzniknou lávky. Bourat se bude v místnosti s bývalou trafostanicí. Zbourány budou kobky, v nichž stála trať, betonové schodiště a srovnána bude podlaha. “Tam je nyní v betonu vytvořená síť žlabů pro kabely, takže to přijde pryč a uvidíme, co pod tím najdeme”, Stránský.

Staroměstská radnice byla založena v roce 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Tvoří ji komplex několika budov. Nyní je dobré to udělat. Pokud chcete vědět, co hledáte, je důležité vědět, zda je to možné.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top