Prezidentské voľby na Slovensku 2024: Volebná kalkulačka 2. kolo

Kalkulačku si môžete skúsiť práve teraz.

Odpovedzte na 42 otázok a zistite, ktorý z kandidátov by mohol byť ten „váš“. Vzhľadom na to, že ide o slovenské voľby, aplikácia je dostupná v slovenčine. Ako hlavný spolupracovník na Slovensku je portál Infovolby.sk.

Volebná kalkulačka slúži na porovnávanie názorov a verejnosti s tým, čo politici robia a sľubujú. Ide o dlhoročný projekt združenia KohoVolit.eu, ktoré prvú kalkulačku spustilo pred 18 rokmi. Odvtedy ich pripravilo viac ako stovku, a to nielen pre slovenské voľby, ale aj pre české, maďarské, poľské a pre ďalšie európske krajiny.

Kalkulačka ako sprievodca

Kalkulačka nikdy nehovorí ani odporučiť používateľa, koho voliť. Vždy je na voliči, komu dá svoj hlas.

Zo skúsenosti vieme, že sami kandidáti zodpovedajú na základe dvoch zásad: 1. Ako by to podľa nich malo byť ideálne vo svete, 2. Čo je podľa nich reálne priechodné.

Hlavný dôvod vzniku kalkulačky bola služba verejnosti: zistiť pomocnú ruku a spektrum osobností, strán a hnutí (z ktorých niektoré ani nezverejňujú svoje programy). Nejednoznačnosť ponúk osobností či strán pretrváva dodnes, kedy sa kandidáti aj celé politické subjekty presunuli z webových stránok a e-mailov na sociálne siete.

Kalkulačka je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako prezentovať postoje najširšej verejnosti. Nie každý sa uspokojí s jednoduchými výkríkmi a súvisí s kultúrnymi vojnami, voličmi a veľmi voličkami často požadujú realistický program, ktorý obsahuje predstavy o fungovaní školstva a pod.

Zároveň chcem vedieť, čo kandidáti myslia skutočne vážne: Mala by krajina skutočne vystúpiť z EÚ? Mala by sa viac štruktúrovať progresívna daň? Veľká časť otázok sa samozrejme týka samotných právomocí prezidenta, avšak voliči si veľmi porovnávajú aj ďalšie postoje, ktoré s výkonom funkcie priamo nesúvisia. Prezident má totiž obrovský vplyv na verejnú debatu, udáva tému aj tón, má neobmedzený prístup do médií.

Nikoho sme nevynechali

Pred každou voľbou oslovujeme všetkých kandidátov – bez výnimky. Všetci dostali popis kalkulačky ako nástroja ak nemu jasné inštrukcie, ako vyplniť odpovede. Všetci tiež dostali možnosť vyjadriť k zvolenej téme, pokiaľ nechcem obmedziť na odpovede áno alebo nie.

V prípade, že niektorí z kandidátov ani po e-mailových a telefonických urgenciách svoje odpovede nevyplnia, nasleduje vždy postup podľa rovnakého scenára: u kandidátov, ktorí majú aspoň 3 % šance na zvolenie, sa pripravujú tzv. expertné odpovede na základe informácií z verejných zdrojov , ako sa kandidáti poskytli. Zdroje potom zahŕňame ako referencie do záverečného porovnania výsledkov.

Čo to vôbec je volebná kalkulačka

🢢 Volebná kalkulačka je dnes jedným zo základných nástrojov pre predvolebné rozhodovanie voličov. V rôznych podobách ju používajú voliči v mnohých krajinách sveta (konkrétne na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a ďalších európskych krajinách). V závislosti od typu volieb ju využíva až 40 % voličov.

🟢 Jedná sa o on-line aplikáciu, v ktorej odpovedáte na otázky, ktoré boli položené všetkým kandidátom a kandidujúcim subjektom naraz. Aplikácia potom porovná vaše odpovede s odpoveďami jednotlivých kandidátov, vyhodnotí ich blízkosť a ukáže, s kým súhlasíte najviac as kým najmenej.

🟢 Príprava prebieha tak, že všetci kandidáti oslovíme so sadou otázok relevantných pre dané volebné obdobie. Ich odpovede zaznamenávajú do aplikácie a na konci hodnotenia sa zobrazia všetkým voličom. Pokiaľ niekto ani po e-mailových a telefonických urgenciách neodpovie, sú na to následne užívatelia upozornení, tým kalkulačky pripravia tzv. expertné odpovede na základe podrobných rešerší a presne podľa toho, ako sa sami kandidáti k danej téme poskytujú vo verejnom priestore.

🢢 Autorom kalkulačky je Michal Škop, matematik, štatistika a demograf, zakladateľ občianskeho združenia KohoVolit.eu, ktoré dlhodobo využíva dáta pre verejnú kontrolu. Obsah a komunikácia s médiami a kandidátmi má na starosti dátová novinárka a analytička Kateřina Mahdalová. Pripravuje tiež analytické výstupy zo samotnej kalkulačky podľa toho, ako strany, kandidáti a uchádzači reagovať.

Na tohtoročnej kalkulačke pre slovenské prezidentské voľby sa už druhýkrát používa organizácia MEMO 98 (jedna z najrešpektovanejších organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku a jedna z popredných medzinárodných organizácií v oblasti médií a volieb) a komunita odborných dobrovoľníkov Česko.Digital.

👍 Projekt môžete podporiť kliknutím na tento odkaz.

Ako zistiť, či kalkulačka funguje

Užívatelia kalkulačiek niekedy tvrdia, že nevedia, či ich výsledky nie sú skresleným algoritmom použitým na výpočet. Alebo že výsledky sú vopred odporúčané a zvýhodňujú vybraných kandidátov. Funkčnosť kalkulačky si môžete vyskúšať každý: Čo sa stane, keď na všetky otázky najskôr odpoviete áno a potom na všetky otázky odpoviete nie? Získate dva zoznamy strán, umiestnenie bude presne opačné. Ak by algoritmus niekoho zvýhodňoval, príslušná strana by samozrejme bola vždy na prvom mieste.

Ako sa tvoria otázky?

Základom pre výber tém pre volebnú kalkulačku sú najnovšie prieskumy agentúry o tom, aké témy považujú potenciálni voliči za dôležitú. Ďalej na inšpiráciu využívame témy, s ktorými pracujú zahraničné kalkulačky a ktoré majú spoločný základ pre voličov bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Ku konzultáciám pozývame odborníkov napr. z neziskových alebo profesijných organizácií.

Dlhá história kalkulačky

Združenie KohoVolit.eu vytvára volebné kalkulačky od roku 2006 takmer pre všetky voľby na všetkých úrovniach politických súťaží (európske, prezidentské, parlamentné, krajské a komunálne atď.).

Celkom už združenie vytvorilo viac ako 100 a je lídrom v oblasti volebných aplikácií v oboch krajinách a postupne sa zaviedol pojem „volebná kalkulačka“ ako všeobecné označenie pre tento typ aplikácií do českého a slovenského jazyka.

Tento pojem už vstúpil do politického myslenia občanov, médií i samotných politických subjektov.

Veľká aktualizácia 2022-2023

Vďaka dlhodobej spolupráci s komunitou expertných dobrovoľníkov Česko.digital a nasadením niekoľkých desiatok nadšencov kalkulačka v posledných dvoch rokoch prešla (a stále prechádza) zásadnými technickými a dizajnovými zmenami. Všetkým, ktorí sa na tom podieľajú, patrí obrovská vďaka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top