Rada vlády prijala definíciu anticikanizmu

Definíciu anticikanizmu ako formy rasizmu voči Rómom zriadila v roku 2020 Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Vyzvala Česko ako svojho člena na prijatie a využívanie v praxi. Formulácia nie je právne záväzná. Podľa rady ale môže pomôcť k osvete a obmedzeniu protirómskych prejavov.

“Prijatie by znamenalo aj silné symbolické gesto,” uviedla Fuková. Snažiť sa bude o to, aby po vláde definície podporuje aj Snemovňa a Senát do 8. apríla, na ktorý pripadá Medzinárodný deň Rómov. Senátny školský výbor by sa mal definíciou zaoberať v utorok.

Podľa definície predstavuje anticikanizmus diskriminačné konanie, vyjadrovanie či prístup jednotlivcov i inštitúcií k Rómom. Vedie k vylučovaniu a znižovaniu hodnôt rímskej kultúry, fyzickému násiliu či prejavom nenávisti voči ľuďom, ktorí boli oslovení aj za „Cikánov“. Zaobchádza sa s nimi ako s odlišnou skupinou. Spájajú sa s nimi urážlivé stereotypy a skreslené predstavy, ktoré sú rasistické.

Rómovia si na Slovensku požičali od úžerníkov a márne čakajú na sľúbené peniaze za účasť vo voľbách

Podľa rady medzi prejavy anticikanizmu patrí popieranie či schvaľovanie prenasledovania a vyhladzovania Rómov, podnecovanie k násiliu voči Rómom, nútené sterilizácie, vymyslené obviňovanie, šírenie stereotypov o tendenciách k zločinu či pomenovanie Cigán ako nadávky.

Rada v novom zložení

Rada uviedla, že schválením by sa SR pridala k ďalším krajinám, ktoré už prijali. Patrí medzi ne napríklad Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Británia či niektoré univerzity, veľké spoločnosti aj športové federácie, uviedla vládna rada vo svojom uznesení. Dodala, že IHRA už skôr ustanovila definíciu antisemitizmu, ktorú českí poslanci schválili v roku 2019 a potom ju prijali aj senátori.

“Ak sa Česká republika nakoniec vyrovnala s predtým hanebným stavom pamätníka rómskeho holokaustu v Letoch pri Písku či v Hodoníne pri Kunštáte, potom prijatie definície anticikanizmu radou vlády pre záležitosti rímskej menšiny a vládou by znamenalo dôstojný príspevok k ucteniu ich pamiatok,” uviedla .

Podľa neho by prijatie definície prispelo k väčšej informovanosti a povedomiu o diskriminácii a predsudkovej nenávisti, k nastaveniu cielených opatrení a presadzovaniu rovnakých šancí. Uľahčilo by tiež sledovanie nežiaducich prejavov a hlásenie prípadov.

Rada v pondelok zasadala prvýkrát v novom zložení. Časť členov sa vymenila, pred nedávnom nových rímskych zástupcov vymenovala vláda. Fuková na záver rokovaní predstavila svoju činnosť za prvý rok od svojho vymenovania v decembri 2022. Spomenula zostavenie svojho tímu, presadzovanie zapojenia Rómov do plánovania a rozhodovania, výjazdy do regiónov, rokovania s politikou o opatreniach vo vzdelávaní, bývaní či zamestnanosti, postup pri odškodňovaní za protiprávna sterilizácia i minuloročné stretnutia na upokojenie vyhrotených situácií v miestach republiky kvôli protiukrajinským náladám.

Správa o extrémizme: Rastlo napätie medzi Rómami a Ukrajincami, hrotili ho aj „lajfkári“

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top