Veľký prieskum o eure: Zmapovali sme, čoho sa Česi najviac boja

Keď prezident Petr Pavel vo svojom prvom novoročnom prejave vyzval, aby Česko začalo s prijatím eura, vzbudilo to veľký rozruch.

Prezident ovplyvňuje každého desiateho človeka

Na úvod prinášame informácie z prieskumu, ako veľmi je verejnosť prekvapená z prezidentovho postoja k euru – a hlavne ako veľmi má hlava štátu verejnosť ovplyvňovať. Z odpovedí v rozsiahlom prieskume vyplýva, že je značná.

Pri otázke, ako prezident odráža širokú verejnosť, či už smerom k euru, alebo naopak od nej, sa ukazuje, že Peter Pavel odráža zhruba svoju osobu desiateho pozície. Reakcia sa líši, mierne prevažuje zmena od ústretového prijatia eura na jeho odmietnutie.

Ľudia sa neboja eura, ale zdražovania

A teraz k tomu vlastne ľudia chcú euro, alebo prečo. Celkovo sa zhruba dve tretiny ľudí obávajú zdraženia potravín a všeobecne stravovania.

Polovica ľudí sa potom bojí zdraženia verejnej dopravy a polovica si myslí, že by zdraželi nájmy a tiež energie.

Čím väčší strach, tým väčší odpor

Detailný pohľad na to, kto a prečo sa bojí zavedenie európskej meny, ukazuje, že veľmi silne súvisí postoj ľudí s ich obavami, ako veľmi by sa kvôli tomu zdražovalo. Inými slovami, čím viac sa ľudia boja výrazného zdraženia, tým menej si želajú zavedenie eura.

Rozdiely sú obrovské: viac ako dve tretiny ľudí odmietajúcich euro sa bojí veľkého zdraženia potravín, nájmov či energií. Naproti tomu zhruba tri štvrtiny ľudí, ktorí by euro v Česku uvítali, sa neobávajú zvyšovania cien ani nájmov, energií ani verejnej dopravy. Necelá polovica z nich si potom myslím, že by potraviny zdraželi len mierne.

Prečo sa prieskumy o eure toľko líšia?

Euro odmieta len 40% ľudíďalšie 40 % by ho zaviedlo v dohľadnej dobe (cca do 10 rokov) a zvyšných 20 % sa nebráni jeho zavedeniu niekedy v budúcnosti.

Z prieskumu Zoznamu vyplynulo, že verejná mienka ohľadom zavedenia eura v Českej republike je rozdelená, avšak inak ako porovnateľné prieskumy CVVM a Eurobarometra. Tie uvádzajú, že proti euru je celých 80 % (CVVM) a 60 % (Eurobarometer). Vo Výskumníku Zoznamu sa ale proti prijatiu eura ako meny v SR vyslovilo len 40 % respondentov.

V prieskume Zoznamu sme sa pýtali aj v časovom horizonte a práve ten potom vykazuje najväčšie rozdiely. Zatiaľ čo 40 % opýtaných je na zavedenie eura do desiatich rokov, ďalších 20 % súhlasí s jeho zavedením v dlhšom časovom horizonte.

Rozdiel vo výsledkoch teda môžu spôsobovať rôzne formulácie otázok. Možnosť, ktorú sme nastavili vo Výskumníku Zoznamu – „áno, euro by sa malo zaviesť čo najskôr“ –, zodpovedá otázke CVVM „Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby bolo za menu SR prijaté euro?“. Kategória „euro by sa malo zaviesť v dohľadnej dobe (10 rokov)“ potom zase korešponduje s otázkou Eurobarometra „Všeobecne povedané, ste osobne skôr za, alebo proti myšlienke zavedenia eura v Českej republike?“. Odlišné otázky zákonite vedú k rôznym interpretáciám verejnej mienky.

Podobne odstupňované obavy však možno pozorovať aj pri postavení Českej republiky vo svete. Dve tretiny ľudí, ktorí sa prikláňajú k euru, sú presvedčené, že vďaka prijatiu spoločnej európskej meny Česko malo vo svete väčšiu váhu.

Naopak, iba štyri percentá ľudí, ktorí euro odmietajú, si myslia, že by sa postavenie krajiny vo svete zlepšilo, a tretina si myslí, že by Česko malo váhu menšiu.

Výskum prebehnutý platforme Výskumník Zoznam 2024 av januári sa ho 2291 respondentov. Respondenti nie sú vybraní ako náhodná reprezentatívna vzorka, ale následne sú výsledky prieskumu na republiku tak, aby ich súbor ako celok zodpovedal základným demografickým ukazovateľom za Českú republiku (pohlavie, vek, bydlisko). Zároveň sú výsledky porovnávané a prípadne dovažované na už zverejnené reprezentatívne prieskumy relevantných agentúr na dané témy.

Výskumník Zoznam

Výskumník Zoznam je výskumný panel spoločnosti Zoznam. Používatelia sa do neho môžu prihlásiť a zúčastniť sa prieskumov na rôzne témy. Do výskumu je pozvaný e-mailom na základe sociodemografických informácií, ktoré sú vhodné pre seba (pohlavie, vek, vzdelanie, pracovné postavenie, kraj, veľkosť obce). Všetky výsledky sú však anonymné a nie sú spájané s konkrétnou osobou.

Čítajte analýzy Zoznam Správ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top