Vydávanie končí, čo s tým

Článok si tiež môžete vypočuť v audioverzii.

Vhodná veľkosť kolies a pneumatík, údaje o prvom majiteľovi, farba karosérie, úpravy alebo dátum poslednej kontroly na STK. Informácie, ktoré mohol každý doteraz rýchlo zistiť z veľkého technického preukazu. Pri nových autách alebo tých, ktoré napríklad menia vlastníka, už to teraz nebude také jednoduché.

Pokračujúca digitalizácia štátu od tohto roku padá aj na majiteľov áut, pri zistení spomínaných údajov už sa mnohí nezaobídu bez internetu.

Zmeny sa dotkli aj malých technických preukazov, ktoré mnoho vlastníkov vozidiel zostane ako jediný fyzický doklad o registrácii. Veľké techniky postupne vymiznú úplne.

Register vozidiel preto od začiatku roka čelí mnohým otázkam. „Nahradenie dvoch technických preukazov jedným novým je vo svojej podstate dobrým krokom, ale mnoho najmä starších ľudí, ktorí sú zvyknutí ‚na papiere’, s tým môžu mať veľký problém,“ komentuje Barbora Minksová, hovorkyňa firmy Cebia, ktorá sa zaoberá overovaním vozidiel.

Zmeny od januára 2024

Pri registrácii auta majiteľ či prevádzkovateľ auta novo len dostane osvedčenie o registrácii vozidla (ORV), ľudovo zvané „malý technikák“. Teda namiesto dvoch dokladov len jeden. To isté čaká aj každého, kto musí na register vozidiel kvôli zápisu zmeny, napríklad pri predaji auta, zmene trvalého bydliska alebo po inštalácii ťažného zariadenia.

„Veľký technický preukaz sa odoberie pri tomto úkone vykonávanom na registri vozidiel. Zároveň je odobraný malý technický preukaz a je vystavený nový. Vždy sú opravené dáta v registri, ak sú chybné, a vždy je vložený sken technického preukazu do registra vozidiel,“ opisuje hovorkyňa plzenského magistrátu Eva Barborková. Rovnakú prax potvrdzuje aj Jaroslav Nedoma, vedúci oddelenia registra vozidiel mesta Liberca.

Odobratie však nemusí byť doslovné. „Podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy je možné klientom vrátiť veľké technické preukazy ‚znehodnotené’ – označenú pečiatku o zrušení zákona, na ich vlastnú žiadosť,“ hovorí Jaroslav Nedoma.

Z úradu si teda môže majiteľ starý papierový doklad odniesť, len ho už nemôže použiť ako platný dokument napríklad pri neskoršom predaji vozidla. Tento postup uplatňujú napríklad aj v Plzni. Znehodnotený technik bude mať dátum zneplatnenia a pečiatku či odstrihnutý roh.

Ministerstvo spomína aj možnosť nechať si na registri vozidiel vytlačiť výpis. Ale to sa podľa skúseností z praxe týka skôr vozidiel zaniknutých alebo vyradených z prevádzky, keď takýto doklad požaduje poisťovňa. Podobný výpis si k autu registrovanému na seba môže každý tiež stiahnuť na vytlačenie na Portáli dopravy, po prihlásení cez Identitu občana.

„Skutočnosť, že už sa tento rok nevydávajú veľké technické preukazy, väčšina klientov zistí preukaz, až keď im oznámime, že veľký technický bol zrušený a dostávajú len COC dokument. Pokiaľ sa jedná o preregistráciu napríklad predvádzacieho vozidla, automaticky im dávame kópiu starého veľkého technického preukazu,“ popisuje prax David Liška, prevádzkový riaditeľ firmy Louda Auto, predajca nové aj ojazdené vozidlá.

Spomínané COC dokumenty, Certificate of Conformity alebo vyhlásenie o tovare, predajcovia vydávajú kupujúcim k novým autám, predkladajú sa potom úradu pri prvej registrácii. Obsahujú aj množstvo technických údajov, ale hľadať v nich je menej prehľadné, informácie bývajú obvykle v angličtine.

Ľuďom, ktorí idú na úrad zapísať zmeny, Barbora Minksová zo spoločnosti Cebia odporúča veľký technik pre istotu ofotit.

Nová podoba malých technikov

Malé technické preukazy majú od tohto roku trochu iný vzhľad. Okrem prevádzkovateľa auta pribudlo aj meno a adresa vlastníka, údaje o kombinovanej spotrebe paliva a emisnom limite a QR kód pre jednoduchšiu identifikáciu. Naopak už tu nie je údaj o farbe auta a kolónka radenia prevodovky.

Foto: Zoznam Správy

Ako sa zmenila predná strana.

Foto: Zoznam Správy

Ako sa zmenila zadná strana.

Druhou cestou tohtoročnou zmenou je, že pri Česku už vodiči nemusia mať technický preukaz pri sebe v aute. Politika si pri kontrole údaje z online registra. Doklad však musí byť platný a stále je potrebný pri kontrolách STK. Nie je nutné so sebou voziť ani vodičák, ak má vodič občiansky preukaz alebo pas. Je nutné sa preukazovať zatiaľ zelenou kartou, ale chystám sa aj zrušenie tejto povinnosti.

Čo zmeny znamenajú pre majiteľov starších áut

Vlastníci starších áut, pri ktorých sa nič nemení a nie je teda nutné zájsť na register vozidiel, sa zatiaľ nemusia báť, že o veľký technický preukaz prídu. Plošne sa nič vyberať nebude.

\”Nedošlo ku koncu veľkých technických preukazov, zostáva naďalej platné a vodič alebo vlastník vozidla o ne nepríde, kým nepôjde na úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou riešiť nejakú dopravnú agendu,\” upokojuje Jan Jakovljevič, hovorca Ministerstva dopravy.

Do papierového dokladu už sa však nebudú zaznamenávať kontroly na STK, takže pri budúcej technickej prehliadke už nie je nutné doklad brať so sebou. Majiteľ či prevádzkovateľ vozidla si preto musí dátum kontroly zaznamenať inak. Kontroly sa zároveň zapisujú do online registra (ako tieto dáta zistiť, ďalej v článku).

Ministerstvo dopravy však odporúča veľký technik so sebou na STK vziať, pre kontrolu a prípadnú opravu chýb v online registri. Tu sa majiteľ nemusí báť, že oň príde.

Ktoré údaje v malom technikáku chýbajú

V malom technickom preukaze nie sú záznamy o STKz tých novo vydávaných vypadla tiež farba auta. Odborníci však najviac upozorňujú na chýbajúce údaje o vhodnej veľkosti kolies a pneumatík.

„To je veľký problém. Nevyhovujúce kolesá neprejdú cez STK av prípade, že by daný človek zavinil takýmto autom nehodu, poisťovňa môže v rámci havarijného poistenia odmietnuť či skrátiť poistné plnenie, prípadne vyžadovať škodu späť na poistenom v prípade povinného ručenia,“ varuje Barbora Minksová z firmy Cebia.

Ľudia by sa podľa nej nemali spoliehať na to, že pri kúpe kolies či pneumatík získam vhodný typ, ale majú si sami skontrolovať, čo kupujú. „Za nevyhovujúce kolesá totiž nesie zodpovednosť vždy majiteľ vozidla, nie ten, kto mu ich predá,“ podotýka Minksová. V autoservisoch podľa jej skúseností niekedy dochádza k chybám.

Ďalší problém je chýbajúci informácie o prvom majiteľovi, čo zaujíma ľudí kupovať ojazdené autá. Údaj v inzercii, že auto ponúka jeho prvý majiteľ, zatraktívni ponuku a odradí od dôkladného preverenia vozidla. „Bohužiaľ to teda nahráva ešte častejším podvodom tohto typu, keď predajca si už nebude musieť ani nechať vystaviť kópiu veľkého technického preukazu, aby podvod zakryl,“ Barbora Minksová.

Ako zistiť údaje online

Ľudia neobratní v použití online služieb sú teraz v nevýhode, pre ostatných však chýbajú veľké techniky nemali predstavovať problém.

„Informácie sa dajú ľahko získať na portál Dátová kocka – www.dataovozidlech.cz, kde stačí zadať VIN vozidlá a obsahujú tam informácie, ktoré boli predtým vo veľkom technickom preukaze. A to vrátane povolených rozmerov kolies a pneumatík, čo je obvykle jediný údaj, ktorý bežného motoristu zaujíma,“ odporúča David Liška z firmy Louda Auto.

Rovnaký server odporúčajú aj ľudia z nás oslovených registrov vozidiel. Nie je nutné sa tu prihlasovať, údaje je možné zistiť k akémukoľvek autu podľa VIN aj čísel veľkého (TP) a malého (ORV) technického preukazu – v kolónke Vyhľadanie vozidla v dolnej časti stránok. “Čoskoro bude ku každému vozidlu tiež uvedený počet predchádzajúcich vlastníkov a prevádzkovateľov,” dopĺňa Eva Barborková z plzenského magistrátu. Osobné údaje o majiteľovi či prevádzkovateľovi tu nie sú.

Ďalšie možnosti sú Portál dopravy a Portál občana. Obaja vyžadujú prihlásenie cez Identitu občana, ale údaje je možné zistiť len kliknutím na zobrazené vozidlo, bez hľadania kódov VIN a technikov. Na rozdiel od Dátovej kocky sú tu aj podrobnejšie záznamy o technických a evidenčných kontrolách. Portál dopravy je ukázaný priamo, Portál občana odkáže na server Kontrola tachometra, pričom tu predvyplní VIN.

Majitelia iPhonov a čoskoro aj telefónov s Androidom môžu využiť aj mobilnú aplikáciu eTechničák, aj ona sa zaobíde bez prihlasovania. „Vyhľadať vozidlo tu možno navyše pomocou QR kódu, ktorý je na novom Osvedčení o registrácii vozidla. Technické údaje o vozidle sa zobrazia v rovnakej podobe ako na Dátovej kocke,“ hovorí Eva Barborková.

Čo keď sú elektronické údaje zle

Ministerstvo dopravy poskytne, že online register vznikli historické ručným zadávaním dát podľa snímok technikov na rôznych úradoch a zlúčením databáz. Môže sa preto stať, že v ňom sú chyby. Pri nesúlade platia vždy údaje na papierovom doklade.

Pokiaľ majiteľ auta zistí, že je niečo v online registri zle, ministerstvo pripravuje novinku. Na Portáli dopravy bude v blízkej dobe k dispozícii online žiadosť, pomocou ktorej bude možné zadarmo opraviť údaje v registri, len na základe fotografie technického preukazu. Inak sa dá počkať, až bude nutné zájsť na úrad kvôli prepisu nejakých zmien. Pri tejto príležitosti úradník údaje kontroluje a prípadne zadarmo opravuje.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top